Kategori: Info

Cykelställ för brf och hyresfastigheter

23 november, 2023 0

Cykling har vuxit sig allt starkare som ett populärt och miljövänligt transportmedel i dagens samhälle. Detta ökade intresse för cykling har lett till ett ökat behov av säkra och funktionella cykelparkeringar, speciellt inom bostadsrättsföreningar (BRF). Ett välplanerat cykelställ för BRF är inte bara en bekvämlighet utan en nödvändighet för att främja en hållbar livsstil bland…

Av webmaster

En fastighetsbox inomhus är en modern och trygg lösning

18 oktober, 2023 Av

Det har alltid varit en logistisk utmaning att hantera postutdelningen i ett flerfamiljshus. I och med e-handelns ökade popularitet har denna fråga dessutom blivit än mer akut. En effektiv, säker och estetisk tilltalande lösning på detta dilemma är att montera en fastighetsbox inomhus. I denna artikel utforskar vi varför denna lösning har blivit allt vanligare.…

Av Sam Berg

Varför bör fastighetsägare investera i postboxar utomhus?

17 oktober, 2023 Av

Vi lever i en tid där fastighetsägare ständigt letar efter sätt att förbättra sina fastigheter. I detta hänseende erbjuder installationen av postboxar utomhus en attraktiv och ofta förbisedd möjlighet. Dessa boxar har nämligen mycket mer att erbjuda än enbart ett ställe att ta emot post. De kan faktiskt även vara en viktig resurs när det…

Av Sam Berg

Lagstadgat krav på obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

29 juni, 2023 Av

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är ett lagstadgat krav på inspektion av ventilationssystem. Det infördes 1991 och går ut på att ventilationen i våra svenska byggnader ska fungera på ett effektivt sätt samt vara förenliga med rådande lagstiftning. Därför ska inspektioner av systemen ske med jämna mellanrum. Detta för att säkerställa att luftflödet och luftkvaliteten är tillräckligt…

Av Sam Berg

Köp fastighetsboxar online – det är fördelaktigt

20 mars, 2023 Av

I dagens samhälle är online shopping ett vanligt sätt att köpa varor och tjänster. Men vad många kanske inte vet är att man också kan göra ett köp av fastighetsboxar online. Fastighetsboxar är en säker och bekväm lösning för att ta emot post och paket på ett tryggt sätt. Att köpa fastighetsboxar på nätet är…

Av Sam Berg

Cykelställ med tak underlättar pendling i regn

30 december, 2022 Av

Vissa dagar regnar det helt enkelt mer än andra – detta är någonting som vi måste acceptera. Som alla cyklister vet kan det vara väldigt frustrerande och jobbigt att cykla i regn, inte minst om du ska cykla en längre sträcka. Därför kan det kännas skönt att kunna parkera din cykel i ett cykelställ med…

Av Sam Berg

Vad påverkar priset på kontorshotell i Stockholm

28 augusti, 2022 0

Det går att hyra plats på kontorshotell i Stockholm för en dryg tusenlapp – eller närmare 10 000 kronor. Det finns ett flertal faktorer som avgör hur mycket som behöver betalas. Öppen plats är billigare än kontor Det som primärt avgör priset är hur kontorsplatsen är utformad. Generellt erbjuds tre olika nivåer: Öppen plats Ett kontorshotell…

Av webmaster

Jämför villaförsäkring på nätet

27 augusti, 2022 0

Att ha sitt hus försäkrat ger en trygghet som för dom allra flesta inte är värd att leva utan. Om det skulle ske en olycka finns åtminstone möjlighet att få ekonomisk ersättning – något som i många hushåll är helt nödvändigt för att kunna åtgärda eventuella skador. Det finns dock många alternativ att välja bland…

Av webmaster

Kompostbehållare plast – kompostera även på vintern

24 februari, 2022 0

Att kompostera mat, – och trädgårdsavfall är miljövänligt på flera sätt och dessutom ger det en närings, – och mullrik jord att återanvända i rabatter, krukor och odlingslådor. Med en isolerad behållare kan processen fortgå året runt vilket även det är positivt. Nedan finns mer att läsa om ämnet – kompostbehållare plast, för att kompostera…

Av webmaster