Husrenovering

Fastighetsrenovering är en trend och ett nödvändigt ont. För vissa är det ett sätt att hantera stressen i vardagen, medan det för andra är dess upphov. Oavsett hur det förhåller sig med det egna intresset, är det för villaägare många gånger nödvändigt att sätta sig in i vissa delar av fastighetsrenovering. Här fokuserar vi på fastighetsskötsel som sådan. Det innebär att vi sällan går in på djupet med exakta instruktioner för hur man skall gå till väga. En begriplig introduktion till såväl dränering som byggnationer kan man som läsare se fram emot.

En rad åtgärder på fastigheten kan man hantera själv förutsatt att man har den grundkompetens som förutsätts. När det gäller andra delar av en renovering kan det föreligga krav om specifik certifiering. I synnerhet gäller detta el och vatten. För den som är intresserad av att själv kunna sörja för att en villa skall bära sig över tid, finns en rad vägar till know how. Detta är en av dessa. Välkommen!

Renovera villafastighet

Att ge sig i kast med att renovera en villafastighet är någonting värt att beundra. Det finns många överraskningar som väntar runt hörnet. I de fall det rör sig om en äldre fastighet kan villaägare som en gång bott i huset, tagit ut svängarna och hittar egna sätt att hantera behoven. Såväl alternativa material som tveksamma konstruktioner är vanligt. När man väl närmar sig ett färdigt projekt kan man dock känna sig fullt insatt i vad för hus man egentligen äger!

Dränera hus med krypgrund

Oavsett var i landet man befinner sig är huset ständigt under påverkan av yttre faktorer. Vanligt är att fukt utgör ett av de hot man behöver hantera i tid. Beroende på hur en fastighet är konstruerad kan riskerna variera något. Genomgående behöver man dock se till att dränera runt huset. Det finns några olika sätt att jobba med fuktspärrar, grus och avrinning utifrån geografin där huset uppförts. Här tittar vi på dränering av hus med krypgrund.

Carport bygglovsfritt

Förvaring av bilar är viktigt när man bor i ett nordligt klimat. I Sverige har många hus ett traditionellt garage, men det är också vanligt med en carport som skydd mot vädret. Vanligtvis behöver man söka bygglov för att få uppföra större konstruktioner på tomten. När det gäller dessa byggen kan man dock hitta sätt att uppföra carport bygglovsfritt! Här tittar vi på de olika möjligheterna som finns.