Lagstadgat krav på obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Lagstadgat krav på obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

29 juni, 2023 Av Av Sam Berg

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är ett lagstadgat krav på inspektion av ventilationssystem. Det infördes 1991 och går ut på att ventilationen i våra svenska byggnader ska fungera på ett effektivt sätt samt vara förenliga med rådande lagstiftning. Därför ska inspektioner av systemen ske med jämna mellanrum. Detta för att säkerställa att luftflödet och luftkvaliteten är tillräckligt god för dem som bor eller jobbar i byggnaderna.

4 tips kring OVK för fastighetsägare

Vi skulle vilja dela med oss av flera värdefulla tips kring OVK för fastighetsägare:

  • Var medveten om ansvaret. Det är viktigt att känna till vem som bär ansvaret för att dessa kontroller görs. I de allra flesta fallen vilar ansvaret på ägaren av byggnaden. Det kan till exempel vara en fastighetsägare i form av ett kommersiellt fastighetsbolag. Men det kan även röra sig om en bostadsrättsförening, om fastigheten ifråga är en fastighet med bostadsrättslägenheter. Det är viktigt att känna till ansvaret för att kunna vidta nödvändiga åtgärder.
  • Ta reda på hur ofta inspektionerna ska göras. Har du kommit fram till att ansvaret för OVK vilar på dig som fastighetsägare eller medlem i styrelsen för en bostadsrättsförening? Bra, nästa steg är att ta reda på hur ofta inspektionerna ska utföras i er(a) specifika fastighet(er). Grundregeln är att de bör göras med 3 till 6 års mellanrum, men det exakta tidsspannet varierar beroende på vilken typ av fastighet och ventilationssystem det rör sig om.
  • Välj rätt expert för ändamålet. När det är dags för en obligatorisk ventilationskontroll är det bäst att välja rätt expert för ändamålet. Personen ifråga ska vara certifierad för att utföra denna typ av inspektioner. Det är upp till dig som fastighetsägare att anlita en sådan expert. Var därför noga med att kontrollera att utföraren verkligen är certifierad för att se till så att du följer rådande lagar och regler.
  • Förbättra energieffektiviteten. Utforska möjligheterna att spara energi. I samband med inspektionen kan inspektören komma med förslag på åtgärder som kan öka energieffektiviteten utan att kompromissa med inomhusklimatet. Som fastighetsägare bör du noggrant överväga att vidta dessa rekommenderade åtgärder. Genom att göra detta kan du främja hållbarhet och kostnadseffektivitet.