Vad är en OVK-besiktning?

27 april, 2020 0 Av webmaster

Som bostadsägare måste man ta en hel del ansvar och hålla koll på en del saker, och då menar vi inte bara att man måste underhålla fasaden och hålla igång systemet utan vi menar också att det finns andra, lite mer underliggande faktorer som ska hållas koll på. En sådan sak är ventilationssystemet och inomhusmiljön i den aktuella byggnaden, där det då och då krävs att man gör en så kallad OVK- besiktning. Detta innebär att man kontrollerar ventilationen och hur den fungerar, för att se till att allt står rätt. Nedan går vi igenom vad en OVK-besiktning är, och vad det innebär att exempelvis göra en OVK-besiktning i Västerås.  

OVK-besiktning- vad är det?

En OVK-besiktning är som sagt en slags kontroll, där man fokuserar på att inspektera byggnadens ventilationssystem och kontrollera att det rådande inomhusklimatet i byggnaden är optimalt för de som bor där. OVK-besiktning står helt enkelt för Obligatorisk Ventilations- kontroll, vilket gör det rätt enkelt att förstå vad det innebär.

Dessa OVK-besiktningskontroller ska utföras av en certifierad OVK- besiktningsman som är utbildad och godkänd för att bedöma ventilationens funktion. Den här typen av byggnadsbesiktning och bostadskontroll har gjorts av diverse kommuner där man upptäckte att ett flertal boenden hade allt för dåliga inomhusmiljöer.

Byggnadsägarens ansvar

Idag är det därför obligatorisk att samtliga byggnader genomgår denna kontroll, där byggnadsägaren är den som ansvarar för att besiktningen blir av och att den utförs av en sakkunnig besiktningsman. Detta är inte bara viktigt för den som äger byggnaden, utan det är också väldigt viktigt för de som bor i byggnaden och dess hälsa. 

Det är viktigt att kontrollanten vet vad måste kontrolleras för att ventilationssystemet ska kunna fungera på bästa möjliga sätt, så att inomhusmiljön är som den ska och att energiförbrukningen inte är onödigt hög. En följd av dessa kontroller är såklart att man förebygger och motverkar skador och brister på byggnaden. 

Vilka byggnader måste genomgå OVK-besiktning?

Generellt sett är det sagt att alla byggnader måste genomgå en OVK-besiktning någon gång, där kontrollen ska genomföras igen efter en viss bestämd period. Detta är alltså enligt lag och något som alla byggnadsägare måste ansvara för, och trots att olika typer av byggnader kan ha något skiljaktiga föreskrifter ska kontrollen göras på ett eller annat sätt. 

För att sammanfatta vilka byggnader som måste genomgå besiktning, och för att förtydliga vilka byggnadsägare som måste följa dessa regler, har vi gjort en lista på det här:

  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och industrilokaler med FT/FTX-ventilation (kontroll vart tredje år)
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och industrilokaler med S-, F- eller FX-ventilation (kontroll vart sjätte år)
  • Skolor, vårdlokaler och liknande utrymmen/ byggnader (kontroll vart tredje år)

Under dessa kontrollerar ska besiktningsmannen kontrollera att ventilationssystemet fungerar som det ska, och att inomhusmiljön är bra och att det inte finnas några risker för hälsoproblem eller att skadliga ämnen sprids i och med systemet. Byggnadsägaren ska då få information om möjliga brister och fel, för att sen åtgärda det på eget ansvar.