MALMÖ: Vad gör en konsult inom relining?

23 november, 2021 0 Av webmaster

De flesta fastighetsägare vänder sig till en reliningkonsult när fastigheten har behov av relining. Men vad gör egentligen en sådan konsult? Med exempel från ett lokalt företag i Malmö presenteras här dess tjänster. I motsats mot vad många tror så utför de inte relining i fastigheterna…

Konsult – Från rådgivning till granskning

En familj som önskar renovera ett badrum eller installera en bastu kan med fördel kontakta ett par olika företag, beskriva projektet och få offert på det. Detta utifrån att det är ett förhållandevis enkelt och litet projekt. Vill samma familj bygga ett helt nytt hus på en tomt blir det mer komplicerat. Då kan det krävas någon projektansvarig som hjälper till att samordna, kontrollera och följa upp projektet. På samma sätt arbetar en reliningkonsult med relining. De kan därmed exempelvis:

 • Kontrollera och ansöka om bygglov
 • Göra offertunderlag
 • Kontrollera kompetens hos hantverkare
 • Besikta arbetet under processen
 • Slutbesikta arbetet

Arbetssätt inom relining – Från företag i Malmö

Ett av de större företagen, i Malmö, inom denna bransch delar upp processerna som en konsult arbetar inom på följande sätt:

 1. (Fri) rådgivning
  Alla konsulter kan bidra med rådgivning. Just dessa erbjuder till och med gratis rådgivning. Det innebär att de åker till fastighetsägare i Malmö och svarar på frågor samt ger råd kring hur fastighetsägaren bör tänka kring denna stora renovering. Detta kan alltså ske utan att någon ytterligare tjänst behöver beställas från dem.
 2. Förstudie
  Förstudie skulle även kunna kallas för ”kontroll”. Det är helt enkelt arbetet som utförs för att kontrollera vilka behov som fastigheten har och hur arbetet förmodas utföras.
 3. Upphandling
  Upphandling innebär att konsulten sammanställer resultatet från förstudien och sedan låter flera företag, i närheten av Malmö, lämna offert. Därefter granskas dessa offerter varpå bästa företaget presenteras för kunden.
 4. Projektledning
  Projektledning innebär att konsulten ”håller i alla trådar”. Det är därmed den personen som kunden alltid har kontakt med – oavsett frågor eller behov.
 5. Besiktning
  Medan en relining genomförs behöver löpande besiktning ske. Det är nämligen inte möjligt att göra komplett besiktning i efterhand.
 6. Granskning av filmer
  Det sista arbetet som en konsult utför är en så kallad slutbesiktning. Det innebär att filmning sker av den relining som utförts och att sedan en granskning sker av dessa filmer. Dessa kan sedan sparas som bevis på att arbetet har utförts fackmannamässigt korrekt.