Tips för att ta bort mossan från taket

24 mars, 2022 0 Av webmaster

Olika typer av påväxt på tak är inget ovanligt fenomen och det kan verka både obetydligt och naturligt. Bra att veta är dock att påväxt, till exempel mossa, binder fukt – vilket i sin tur kan göra skada på längre sikt. Det finns alltså anledning att ta bort mossan från taket och nedan följer några tips för tillvägagångssätt och förebyggande åtgärder som kan göras.

Ta bort mossan från taket med borste och växtdödande medel

Det finns flera sätt att ta bort mossan från taket och vilket som är bäst beror lite på hur mycket påväxt som finns och vilket material taket är gjort av. Vid mycket påväxt kan det vara nödvändigt att använda en skrapa eller en grov borste för att få bort det som vuxit fast. Bra att tänka på här är att denna metod inte dödar växtligheten och risken att det börjar växa snart igen ät stor.

Som ett andra steg i processen går det att använda sig av ett växtdödande medel. Detta kan även göras som första steg, om påväxten är mindre omfattande. På så vis får man även bort sporerna och risken för att det ska börja växa snart blir mindre.

Förebyggande åtgärder

Det går att ta bort mossa från taket på olika sätt men det kan även vara bra att vidta förbyggande åtgärder, för att slippa svår påväxt. Enkla förebyggande åtgärder att göra på egen hand är bland annat följande:

  • Inspektera taket regelbundet, gärna en gång per år
  • Tvätta taket vid behov

Ett rent tak löper mindre risk att drabbas av påväxt så att säkerställa god avrinning och att sopa bort nedfallna kvistar och löv är också sådant som kan verka förebyggande.

Utöver löpande inspektioner, underhåll och att ta bort mossan från taket finns även speciella takbehandlingar att göra och för detta går det att anlita professionell hjälp. En sådan behandling ger taket en glattare yta och gör det svårare för olika typer av påväxt att få fäste.

Därför är det viktigt

Att ta bort mossan från taket är viktigt, eftersom mossa samlar upp mycket fukt. Fukten i sig kan bli ett problem under hela året men när vintern och minusgraderna kommer kan andra bekymmer uppstå. Fukten och mossan kan frysa, vilket i värsta fall kan göra så att takpannor och en del andra takmaterial spricker.