Därför behöver du en avloppsbrunn

24 maj, 2021 0 Av webmaster

En avloppsbrunn används för att samla upp det spillvatten som spolas ut från toaletter som också kallas för svartvatten. Det avser också det vatten, så kallat BDT-vatten eller gråvatten, som spolar ut från hushållet (förutom det som spolas ut från toaletten). Det handlar till exempel om det vatten som kommer från bad, disk och tvättvatten. Om du har en privat bostad måste du tänka över hur ditt avloppssystem ser ut. En avloppsbrunn måste utifrån allt vatten som spolas ut, finnas. Exakt vad du ska välja för system beror på dina förutsättningar och önskemål men också på de krav som finns från myndigheter.

Har du inte en tomt som är ansluten till det kommunala avloppet behöver du ha ett enskilt avlopp. Om du har ett enskilt avlopp har du också ett ansvar för att det finns tillstånd, uppfyller lagkrav och sköts om på ett bra sätt.

På nätet finner du ett stort sortiment av olika brunnar inklusive avloppsbrunnar och tillbehör. Du finner brunnar som passar både för hem, lantbruk och offentliga miljöer. För vem känner väl inte till de klassiska A-brunnarna som finns överallt i samhället!?

Tänk på vad du spolar ner i din avloppsbrunn

Som rubriken ovan antyder är en avloppsbrunn väldigt känslig för vad man spolar ner i den. Det är därför viktigt om hur man hanterar den som enskild fastighetsägare. Detta eftersom skräpet som spolas ned är orsaker till att det blir stopp i avloppet, vilket snabbt blir en tråkig historia.

Därför bör du undvika att spola ner saker i avloppet såsom exempelvis:

  • tops
  • plåster
  • snus
  • hår
  • tamponger
  • kondomer
  • tuggummi
  • miljöfarliga ämnen

Detta skräp blir också kvar i själva avloppsbrunnen vilket gör att slammet kan bli förorenat. Slammet från avloppsbrunnen töms av en slambil och tas sedan om hand i reningssystemet hos kommunen. Därför är det viktigt att slammet är så rent som det bara går. Annars blir till exempel de miljöfarliga ämnena kvar i slammet som sedan sprids vidare. Genom att slänga skräpet i en soppåse istället kan du alltså enkelt undvika både stopp i avloppet och förorenat slam i din avloppsbrunn.