Förbättrat badrum vid stambyte – Ett exempel från Stockholm

21 september, 2021 0 Av webmaster

När ett stambyte genomförs i exempelvis en bostadsrättförening kommer alla boende få samma standard på sitt badrum när detta återställs efter den stora renoveringen. Men ofta erbjuds även ”tillval” som innebär en förhöjd standard. Ett exempel om stambyte i Stockholm visar hur detta kan ske.

Stambyte hos BRF Kexet i Stockholm

Bostadsrättsföreningen Kexet i Stockholm har fastigheter från 1978. Redan i början av 00-talet genomfördes de första besiktningarna av dessa men då ansågs något stambyte inte behöva genomföras. Vart femte år har de sedan låtit en relining konsult inspekterat stammarna för att avgöra när stamrusten bör genomföras.

Eftersom det är så många lägenheter som omfattas valde föreningens styrelse att låta en konsult driva projektet. Exempelvis var det denna konsult som gjorde behovsanalys och gjorde offertunderlag för kommande offerter till flera totalentreprenörer i Stockholm.

När stambyte utförs behöver badrum, tvättrum och andra våtrum helt och håller rivas ut. Detta för att hantverkarna ska komma åt de stammar som ska monteras bort och ersättas. Det innebär därmed att samtliga våtrum behöver återställas. Denna återställning sker generellt till en förutbestämd standard – som styrelsen anger. Men styrelsen väljer i detta fall även att erbjuda medlemmarna ”tillval”. Detta förstås i samråd med det företag som anlitats för själva bytet. Medlemmarna kunde därmed välja mellan:

  • Få den standard som styrelsen valt – Därmed uppstår ingen extra kostnad
  • Få högre standard via annat kakel eller klinkers – Skapar extrakostnad
  • Få högre standard via annan inredning – Skapar extrakostnad

De som valt att få en höjd standard får därmed betala mellanskillnaden till antingen föreningen eller direkt till företaget som utför stambytet.

Bo hemma eller inte?

När BRF Kexet påbörjade deras stambyte byggdes baracker upp på innergården som gav medlemmarna tillgång till toalett och dusch. Dessutom förväntades medlemmarna kunna ge hantverkarna tillgång till lägenheterna 7 – 16 under ett par veckors tid.

De flesta valde därför att flytta till en vän/släkting eller ta in på ett vandrarhem i Stockholm. Det är ingen kostnad som föreningen står för men som vissa ändå många var villiga att ta för att slippa bo mitt i ”byggdammet”. Andra valde att bo kvar hemma och anpassa sitt liv under de 6 till 8 veckor som föreningens stambyte förväntades ta.

(BRF Kexet är enbart ett påhittat exempel)