Carport bygglovsfritt

Carport bygglovsfritt

14 november, 2018 Av Av webmaster

Måste man söka bygglov för att bygga en carport? Både ja och nej. Det beror främst på dess storlek, om den är hopbyggd med huset samt vilken slags byggnad den ska klassas som. Tre lösningar är att bygga en carport bygglovsfritt är att bygga friggebod, ett attefallshus eller ett skärmtak.

Friggebod

I det fall en carport byggs på maximalt 15kvm kan detta klassas som friggebod och därmed regleras kring reglarna för denna typ av byggnad. Dessa får byggas utan att varken bygglov eller bygganmälan behöver genomföras. Det man i detta fall behöver tänka på är att ett grannintyg krävs om byggnaden sätts upp närmare än 4,5 meter från tomtgränsen.

Attefallshus/tillbyggnad

Ett alternativ är att bygga en carport utifrån reglerna för attefallshus. Det går även att köpa ett färdigt garage eller carport med just de måtten som gäller för attefallsbyggnad. Fördelen att välja attefallshus är att en carport därmed kan byggas på 25 kvadratmeter, betydligt större än de 15 kvm som gäller för friggebod. Gränsen för taknockshöjd är 4 meter. Det går att ha flera attefallshus på tomten men den totala arean på dessa får inte övergå 25 kvadratmeter. Utöver att bygga en komplementbyggnad på 25 kvadratmeter kan Attefallsreglerna även tillämpas vid tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter på en- och tvåbostadshus.

Carport Bygglovsfritt – men inte fritt från anmälan

Kom ihåg att attefallshus kräver en bygganmälan och att arbetet inte får påbörjas innan anmälan har godkänts av kommunen. Innan ett attefallshus får börja användas krävs även att kommunen gett ett slutbesked. Ofta är det samma ansökningsblankett som vid bygglov även om det är mindre information som behöver lämnas in. Det kan även krävas strandskyddsdispens i det fall som byggnaden kommer att ställas inom strandskyddat område. I likhet med friggebod kan grannintyg krävas om byggnaden ställs närmare än 4,5 meter från tomtgränsen. Det finns även undantag då bygglov ändå krävs för attefallshus. Detta gäller på områden som anses ha stora kulturvärden.

Skärmtak

Ett alternativ är att göra en enklare carport med ett skärmtak. Det krävs då att skärmtakets totala yta inte övergår 15 kvadratmeter. För att få sätta upp skärmtak bygglovsfritt gäller att:

  • Det finns ett en- eller tvåbostadshus på gällande tomt
  • Taket får maximalt vara 15 kvadratmeter (annars krävs bygglov)
  • Taket ska skydda altan, uteplats, entré eller balkong
  • Taket får inte vara mindre än 4,5 meter från tomtgränsen. I annat fall krävs grannintyg
  • Taket ska ”kraga ut” från en befintlig bostad och ha en funktion för den byggnad det är fäst på. Den kan därmed inte byggas primärt för att skapa en carport
  • Vara uppbyggt av enkel byggnation

Ett skärmtak kan även monteras på andra byggnader så som garage, attefallshus eller andra småbyggnader. Fästes den däremot på en komplementbyggnad finns ytterligare regler att ta hänsyn till. I detta fall måste komplementbyggnaden stå maximalt 3,6 meter från bostadshuset samtidigt som det mellan dessa byggnader måste finnas en uteplats. Finns det altan, balkong eller entré som skyddas av skärmtaket på komplementbyggnaden gäller däremot inte regeln om 3,6 meter. Önskas en carport precis bredvid befintlig byggnad kan skärmtak vara ett alternativ. Däremot är det knappast lika stabilt och flexibelt som friggebod eller attefallshus.

Landsbygd eller tätort

Önskas en carport utanför planlagt område är det enklare att göra detta bygglovsfritt. Kraven är därmed större om du vill bygga carport inom tätbebyggt område eller om det sker på landsbygden. Säkrast är att höra med kommunen kring vad som gäller.