Stambyte – hur ofta, när och hur?

19 februari, 2021 0 Av webmaster

Många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar har funderingar kring stambyte – hur ofta bör det göras? När ska det göras? Hur bör det göras? I den här texten försöker vi ge svar på de frågorna – och lite till.

Stambyte – hur ofta?

Stammar har som regel en livslängd på allt mellan 30 och 60 år, även om undantag kan finnas. Livslängden på tätskikten brukar vara runt 30 år, så vanligt är att man gör ett stambyte i samband med det – alltså ungefär vart 30:e år. I vilket fall som helst, bör man inte vänta längre än 60 år innan ett fullgott byte. Dock kan rörrenovering, relining, påverka ett stambyte, hur ofta det bör ske.

Hur vet man att det är dags?

Det är svårt att säga utan en konsultation från en fackman. Som regel brukar det vara dags för ett byte om problem med stammarna (i form av till exempel stopp eller läckage) börjar visa sig allt mer frekvent. Om det var 30 år sedan, eller längre, som stammarna byttes senast, är det en god idé att vara på sin vakt.

Generellt gäller att inte vänta för länge. Om ett stort läckage sker kan det innebära mycket stora kostnader för att återställa problemen de orsakar. Även om ett stambyte är ett kostsamt projekt, så är det betydligt dyrare att återställa omfattande vattenskador. För att inte nämna att byta rör är ett måste och kan ses som en god investering – vilket vattenskador knappast kan.

Vilka rör och stammar är det som bör bytas?

Frågan ”Stambyte – hur ofta?” kan ha flera svar, beroende på vad man menar. Normalt talar man om de rör och stammar som leder tappvatten och spillvatten. Det finns dock även stammar till radiatorerna, som leder varmvatten från och till elementen i huset. De här rören tillhör ett annat system och byts som regel inte ut under ett ”vanligt” byte.

Kan man byta delar av rörsystemet, eller måste man göra allting på en gång?

Det är fullt möjligt att bara byta delar av rörsystemet, och lämna det andra opåverkat. Det brukar dock inte göras särskilt ofta, eftersom det helt enkelt är ineffektivt att vid flera olika tillfällen behöva riva upp väggar och golv.

Stambyte:

  • Hur ofta? Generellt mellan vart 30:e och vart 60:e år.
  • När? Vid frekventa problem med läckage eller stopp bör en konsultation göras.