Vad bör ingå i ett komplett hemlarm?

26 april, 2021 0 Av webmaster

Ett komplett hemlarm är långt ifrån att bara vara en tjutande siren när en ovälkommen gäst tar sig in i huset. Men vad mer är det egentligen som bör ingå? Det finns inget precist svar på den frågan – snarare gäller det att väga individuella förutsättningar och trygghetskrav mot budget. I den här texten ger vi exempel på vad som kan ingå i ett hemlarm utöver den ”tjutande sirenen”.

 • Inbrottsskydd
 • Brandskydd
 • Övervakningskamera
 • Smarta funktioner

Inbrottsskydd, ja, men hur avancerat?

Inbrottsskydd är givet i ett hemlarm – frågan är bara om det ska vara direkt uppkopplat mot larmcentral och hur avancerat det ska vara i övrigt. Till exempel blir det allt vanligare att inbrottsskyddet kommer med kameradetektorer, vibrationsdetektorer och en röstenhet – det sistnämnda så att en larmcentral kan kommunicera med de ovälkomna gästerna.

En aktör på den svenska marknaden erbjuder dessutom en rökgenerator, med syftet att aktivt avbryta ett inbrott. Rökgeneratorn skickar ut giftfri och ofarlig rök i rummet den är placerad i. Röken är mycket tät, så att tjuven inte kan orientera sig och således får svårt att stjäla något över huvud taget.

Övervakningskamera

Övervakningskameror kommer i många olika former och är en given del i ett väl utbyggt hemlarm. Saker att hålla utkik efter är till exempel följande:

 • Synfält
  Ett brett synfält gör det enklare att övervaka större delar av hemmet eller marken, utan att inhandla fler kameror. Nackdel är att ett brett synfält manipulerar bilden (jämför med titthålet i ytterdörren i en lägenhet till exempel), samt att det ofta också är förenat med lägre bildkvalitet. Lägre bildkvalitet gör eventuell identifiering svårare.
 • Mörkerseende
  En bra övervakningskamera bör kunna se i mörker. Särskilt viktigt är det kanske på våra breddgrader, då stora delar av dagarna är mörka under vinterhalvåret.
 • Inbyggd siren
  Många övervakningskameror kommer idag med en inbyggd siren – men det är inte alla som gör det. Det kan vara värt att betala några kronor extra för att få ha den funktionen.

Brandskydd som en del av ett hemlarm

De flesta har nog ett brandlarm i taket, men ett brandskydd som en del i ett hemlarm kan vara betydligt mer avancerat. Till exempel finns det brandskydd som är uppkopplade till larmcentral, så att operatörer kan se, höra och prata med dem som är hemma – eller vidta åtgärder om ingen är det.