Renovera villafastighet

Renovera villafastighet

14 november, 2018 Av Av webmaster

Oavsett vad som ska renoveras krävs en grundläggande planering. Sker större renoveringar på en villafastighet kan man även behöva se över om det behövs bygglov/bygganmälan. Kom även ihåg att dokumentera renoveringar i kök och badrum.

Bygglov vid renovering

Bygglov behöver generellt endast sökas vid nybyggnation, tillbyggnation eller större ombyggnation. Har du fått beviljat bygglov behöver projektet påbörjas inom 2 år och sedan färdigställas inom 5 år. Vid en renovering behövs oftast inget bygglov. I vissa fall behöver man göra en bygganmälan.

Med tillbyggnad menas att bostadens volym ökar. Det kan därmed vara en tillbyggnad uppåt, nedåt eller åt sidan. Detta kan även gälla om det är en tillbyggnad via skärmtak, carport eller liknande. Däremot avgörs behovet av bygglov av storleken på tillbyggnaden och dess funktion. Det bästa är därför att alltid visa upp ritningar för kommunen varpå de avgör om bygglov, bygganmälan eller inget av dessa behövs.

Några av de bygglovsbefriande åtgärder som finns för villafastigheter är uteplats, friggebod, skärmtak och fasadändringar. Men även här finns regler att förhålla sig till.

För regler kring bygglov, besök Boverket.se
För frågor kring om bygglov behövs, kontakta en bygglovshandläggare på kommunen

Bygganmälan

Åtgärder som inte kräver bygglov kan fortfarande kräva bygganmälan. För villafastigheter kan detta exempelvis gälla för installation (eller väsentlig ändring av) eldstad, rökkanal, avlopp, vattenförsörjning eller tillbyggnad på villafastigheten på mindre än 15 kvadratmeter. Kom ihåg att inte påbörja renoveringen innan Byggnadsnämnden har gett startbesked.

Renovering i rätt ordning

Har er villafastighet stort behov av renovering på flera ställen gäller det att prioritera i rätt ordning. Börja alltid med taket eftersom det är grunden till att hålla väta borta. Se även över stuprännor och hängrännor när takrenoveringen genomförs. Nästa stora punkt är eventuell dränering. Gör fuktmätningar och kontrollera att dräneringen fungerar som den ska. I annat fall kan en kostsam dränering behöva genomföras.

När tak och grund är klara kan övriga delar av fasaden renoveras, även fönster. När sedan renoveringen påbörjas inomhus är det främst våtrummen som ska prioriteras. Även här handlar det om att minimera risken för kommande vattenskador och att man uppfyller kraven som finns för att försäkringen ska gälla.

Dokumentera vid våtrumsrenovering

Sker våtrumsrenovering av ett företag är viktigt att kräva ett våtrumsintyg. Det är ett intyg som bevisar att renoveringen är utfört fackmannamässigt och att de följt de aktuella branschreglerna. Företag som är GVK-auktoriserade lämnar alltid detta intyg. Ett intyg där det framgår vilket material, vilka produkter och vilken teknik som används under renoveringen. Med denna auktorisation kan även stickprovskontroller ske för att kvalitén ska säkerställas. Eftersom försäkringsbolagen kräver att arbetet utförts fackmannamässigt för att de ska betala ut full ersättning vid vattenskada blir därmed intyget en säkerhet mot försäkringsbolagen. Dessutom värderas det positivt av mäklare vid eventuell försäljning.

Väljer ni istället att genomföra renoveringen själv bör detta dokumenteras. Skulle det uppstå en fuktskada kan du behöva bevisa att arbetet följt gällande byggregler och därmed utförts på ett fackmannamässigt sätt. I annat fall finns risken att ersättningsbeloppet minskas avsevärt.