Dränera hus med krypgrund

Dränera hus med krypgrund

14 november, 2018 Av Av webmaster

Målet med dränering är att leda bort det ytvatten som kommer nära husets grund och på detta sätt skydda grunden från vattenskador. Är det vatten som tränger in kan dränering därmed behöva genomföras. Är det däremot enbart fukt- och mögelproblem är det inte säkert att dränering är bästa alternativet. Då dränering är en kostsam insats gäller det att vara helt säker på att problemet inte kan lösas på andra sätt innan arbetet påbörjas.

När behövs dränering av krypgrund?

I det fall fukt och väta tränger in i bostaden bör dränering genomföras. Detsamma gäller om vatten trycker upp i krypgrunden. Man kan även se behovet på grundmurarna. Om det uppstår mörka fläckar på grundmuren kan detta vara orsakade av fukt.

Kom ihåg att dränering enbart för bort vatten från grunden, inte fukt. Är det fuktproblem kan tydligare fuktspärrar vara vad som behövs.

Att leda bort dagvatten

Inför att en dränering av krypgrund påbörjas är det en stor fördel att leda om vattnet som kommer från takrännorna. Enklast är att koppa på rör direkt på hängrännan som sedan leder bort vattnat långt från bostaden.

Hur sker dräneringen?

Dränering av en krypgrund sker på samma sätt som när dränering sker med en grund av en betongplatta. Däremot är krypgrunden byggd på annat sätt vilket gör att denna grund är ännu känsligare än betongplattan för fukt. Finns exempelvis ingen isolering kommer grunden växla snabbare mellan varmt/kallt vilket lättare skapar fukt.

 • Grävning
  Först grävs marken bort invid grunden. Detta för att dräneringsrör ska kunna läggas ner kring grunden som därmed kan föra bort vattnet.
 • Grus – Rör – Grus
  Ett lager av grus läggs ut, som har dränerande effekt. På detta lager placeras dräneringsrören varpå ett ytterligare lager med grus appliceras.
 • Fiberduk
  På gruslagret läggs en fiberduk. Dess uppgift är att skydda hela dräneringsanordningen att täppas igen av jord.
 • Jord/Grus
  På fiberduken kan jord placeras men det bästa är att ha grus hela vägen. I det fall man har jord på fiberduken är det viktigt att inte plantera buskar och växter med långa rotsystem. Detta eftersom dessa då kan söka sig ner till rören och förstöra dräneringen. Om jord väljs bör inte jorden placeras allt för nära husgrunden. Det är bättre att ha marksten alternativt singelgrus som därmed kan skydda mot vattenintrång.

Dräneringsarbete under byggnaden

Dränering utförs vanligtvis precis utanför grunden men det finns tillfällen då man även behöver genomföra dränering av krypgrunden direkt under bostaden. Det är tillfällen då vatten, trots yttre dränering, tar sig in till krypgrunden. I detta fall behöver en behållare grävas ner i mitten där en pump kan monteras. Därefter dras dräneringsledningar så att de för vattnet ner i behållaren.

Undvik träd nära huset

Om det står björkar nära en krypgrund kan detta uppfattas som positivt utifrån att björkarna kan suga upp en stor mängd vatten. Därmed skapas en naturlig dränering. Men samtidigt finns flera andra faror med rötterna. De kan exempelvis leta sig in grunden och ”spränga” sönder den. Döda rötter kan även mögla och lukta illa. Det har också hänt att rötter har förstört dräneringsrören. Att ha träd nära dräneringen rekommenderas därmed inte.

Vad kostar dränering av krypgrund?

Dränering av ett normalstort småhus kan kosta mellan 100 000 kr och 150 000 kr men variationen är stor beroende på olika svårigheter i arbetet. Eftersom det handlar om stor individuell variation bör offerter tas in från flera utförare. Syftet är att kunna jämföra priser och information för att bättre kunna bilda sig en uppfattning.