Alla fastigheter i Stockholm behöver tids nog stambyte

28 maj, 2021 0 Av webmaster

Det finns en hel del missuppfattningar om stambyte. Exempelvis tror vissa att relining alltid kan användas som ersättningsmetod eller att en bostadsrättsförening kan ”rösta ner” förslaget och att renoveringen därmed inte behöver utföras. Ett företag i branschen sammanfattar det tydligt med att ”alla fastigheter i Stockholm behöver stambyte”. Hur länge som stammarna håller kan däremot variera kraftigt.

Stämman kan rösta ner förslaget…

En styrelse i en bostadsrättsförening kan i teorin ta beslut om stambyte utan att fråga föreningen. Detta eftersom de har mandat att genomföra löpande underhållsarbeten utan att någon röstning behöver ske. Stambyte klassas just som detta.

Däremot är det en så stor renovering att det vanligaste är att ett beslut tas på en stämma. Det finns exempel på föreningar i Stockholm som inte utfört renoveringar just utifrån detta. Det innebär däremot en stor risk. Något som är trasigt behöver renoveras – annars är risken stor att större skador uppstår.

Relining kan användas istället

Både ja och nej. Relining kan användas för att skjuta upp stambytet. Viss forskning anger att relining ökar livslängden på stammarna med ca 20 år. Men till slut kommer ändå byte behöva ske.

Snabbfakta – Stambyte Stockholm

 • Intervall på 40 – 60 år
  Hur ofta stambyte behöver genomföras är mycket individuellt mellan olika fastigheter. Ibland nämns 30 år och ibland 40 – 60 år. Det är ska däremot enbart ses som riktmärke.
 • Inspektion regelbundet
  För att avgöra när arbetet behöver ske kan filminspektion ske. Det sker av konsulter som inte utför själva bytet.
 • Stambyteskonsult kan leda arbetet
  Det är vanligt att stambyteskonsulter anlitas vid behov av renovering och byte av stammar. Denna konsult arbetar som projektledare och hjälper fastighetsägaren från start till mål. Första steget är att undersöka stammarna och se förutsättningarna för att kunna genomföra renoveringen. Konsulten hjälper även till med att planera informationsflöde, ekonomi m.m.
 • Gratis konsultation
  Det finns flera aktörer i Stockholm som erbjuder ”Gratis Konsultation”. Med det menas att personal från entreprenören kommer ut till fastighetsägaren för att berätta om stambyte och hur processen ser ut. Det brukar däremot finnas vissa krav som måste vara uppfyllda för att denna konsultation ska vara gratis. Exempelvis kan det enbart gälla för hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare som har minst 8 lägenheter. Det går alltså inte att beställa denna gratis tjänst som privatperson.