Frågor och svar om kamerabevakning i hemmet

23 maj, 2021 0 Av webmaster

Kamerabevakning har blivit allt populärare på senare år. Mer rigorösa regler kring personuppgifter har det kanske förvisso också blivit – men så länge man håller sig inom det som kallas för privatundantaget, så är det fritt fram. Men vad gäller egentligen? Nedan finns sammanställs ett antal vanliga frågor och svar kring kamerabevakning i hemmet.

Kan jag bli personuppgiftsansvarig för min kamerabevakning?

Så länge du filmar din egendom – och enbart den – så omfattas du av privatundantaget. Filmar du din tomt (inhägnad) så behöver du inte tänka på personuppgifter, och faktum är att du inte ens behöver skylta med det. Se dock till att vara noga med att du inte filmar för mycket, så som en närliggande cykel- eller bilväg dit allmänheten har tillträde. Det bör nämnas att det är okej att, förutom hemmet och en inhägnad tomt, även ha kamerabevakning av egendom så som sjöbodar och garage, till exempel.

Också viktigt att tänka på privatundantaget inte gäller om du ska sprida filmen för ett större antal personer. Ett konkret exempel på det är att publicera det på sociala medier.

Vad gäller med titthålskameror?

Titthålskameror, det vill säga kameror som sitter på lägenhetsdörren kan vara okej under följande förutsättningar:

  • Kameran aktiveras enbart när någon trycker på ringklockan och filmar inte övriga tider.
  • Det finns en skylt som informerar om din kamerabevakning.
  • Att materialet inte sparas.

Det är uteslutet med konstant kamerabevakning i exempelvis ett trapphus, eftersom folk måste få komma och gå som de vill utan att det finns en risk att de blir kartlagda. I övrigt är det här ett ganska nytt fenomen och det finns ännu inte några beslut eller domar kring ”titthålskameror”. Därför bör man alltid vara så försiktig som det går.

Kan jag sätta upp attrapper?

Ja, det är okej att sätta upp fejk-kameror. Samtidigt kanske det inte alltid kan rekommenderas eftersom det kan väcka frågor. Polisen kan komma och knacka på dörren för att inleda tillsyn. Ska du sätta upp fejk-kameror är det alltså en bra idé att tala med grannarna först – så slipper du oväntat besök.

Vad innebär det att vara personuppgiftsansvarig

Det innebär till exempel att du måste informera personer som kan fångas av din kamerabevakning och att det finns information kring hur du kan kontaktas ifall de har några frågor.