Månad: juni 2023

Lagstadgat krav på obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

29 juni, 2023 Av

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är ett lagstadgat krav på inspektion av ventilationssystem. Det infördes 1991 och går ut på att ventilationen i våra svenska byggnader ska fungera på ett effektivt sätt samt vara förenliga med rådande lagstiftning. Därför ska inspektioner av systemen ske med jämna mellanrum. Detta för att säkerställa att luftflödet och luftkvaliteten är tillräckligt…

Av Sam Berg