Exempel på energianalysator

Exempel på energianalysator

26 januari, 2023 Av Av Sam Berg

En energianalysator är en typ av analysatorer som används för energi- och effektmätning, loggning samt olika slags övervakning. Inom kategorin finns exempelvis följande underkategorier:

 • Effekt- och energimätning
 • Effektlogger
 • Övertonsanalys
 • Startströmsmätning

Samtliga modeller används för att mäta, effektivisera och logga information. Däremot skiljer det sig gällande vad som kan mätas och modellens primära funktion. Nedan beskrivs ett par modeller för att påvisa ett par skillnader.

PEL 103 Energi- och effektlogger

PEL 103 Energi- och effektlogger är en enkel, lätt och flyttbar energianalysator som kan användas för att genomföra både för- och eftermätningar. Modellen kan exempelvis mäta ström, spänning, energi samt effekt vid 1- eller 3-fastinställationer.

PEL 103 energianalysator kan dessutom spara lägsta, högsta och medelvärde under varje sekund varpå dessa sparas i enhetens minne. Väljs exempelvis ett intervall på 10 minuter kommer minnet att räcka i ca 30 dagar. Under denna tid kommer minnet kräva 3,2 GB.

ULYS MCM Energianalysator

ULYS MCM Energilogger kan användas utan att spänningen behöver brytas. Mät 1-fas applikationer med upp till 54 mätpunkter. Utöver att spara mätvärdena går det att visa dem i realtid. Detta via en separat skärm som kan monteras på en panel för enkel översyn. Vid lagring krävs ett SD-kort.

F407 Multifunktionsstänger

F407 Multifunktionsstänger är exempel på energianalysator inom underkategorin startströmsmätning. Modellen är utformad för att vara ergonomisk och möjlig att hantera med bara en hand. Via knapparna på ovansidan, och displayen, kan ett stort antal inställningar ske. Bland annat kan mätning ske av:

 • Aktiv effekt
 • Reaktiv effekt
 • Skenbar effekt

I enheten kan information sparas direkt vid loggning. Ett alternativ är att överföra informationen, via Bluetooth, till en separat enhet. Det finns exempelvis en app till Android som är kompatibel med enheten.

CA8331 3-fas Energianalys

CA8331 3-fas energianalysator används för mätning av bland annat energi och effekt i eldistributionsnätet. Den kan både användas för 1- och 3-fasapplikationer samt både för likström och växelström. Skärmen är stor och texten är på svenska. Det är därmed en mycket användarvänlig energianalysator.

Beräkning av mätvärdena kan genomföras med 10 ms halvperioder. Det går även att ställa in integrationstiden på ett intervall mellan 1 sekund och 15 minuter. Modeller har ett flertal praktiska funktioner så som:

 • Vektordiagram
 • Alarm
 • Skärmdump
 • Aktiv, reaktiv, skenbar effektmätning
 • Inbyggt minne
 • Medföljande mjukvara som används på dator