Månad: april 2020

Vad är en OVK-besiktning?

27 april, 2020 0

Som bostadsägare måste man ta en hel del ansvar och hålla koll på en del saker, och då menar vi inte bara att man måste underhålla fasaden och hålla igång systemet utan vi menar också att det finns andra, lite mer underliggande faktorer som ska hållas koll på. En sådan sak är ventilationssystemet och inomhusmiljön…

Av webmaster