Författare: Sam Berg

En fastighetsbox inomhus är en modern och trygg lösning

18 oktober, 2023 Av

Det har alltid varit en logistisk utmaning att hantera postutdelningen i ett flerfamiljshus. I och med e-handelns ökade popularitet har denna fråga dessutom blivit än mer akut. En effektiv, säker och estetisk tilltalande lösning på detta dilemma är att montera en fastighetsbox inomhus. I denna artikel utforskar vi varför denna lösning har blivit allt vanligare.…

Av Sam Berg

Varför bör fastighetsägare investera i postboxar utomhus?

17 oktober, 2023 Av

Vi lever i en tid där fastighetsägare ständigt letar efter sätt att förbättra sina fastigheter. I detta hänseende erbjuder installationen av postboxar utomhus en attraktiv och ofta förbisedd möjlighet. Dessa boxar har nämligen mycket mer att erbjuda än enbart ett ställe att ta emot post. De kan faktiskt även vara en viktig resurs när det…

Av Sam Berg

Lagstadgat krav på obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

29 juni, 2023 Av

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är ett lagstadgat krav på inspektion av ventilationssystem. Det infördes 1991 och går ut på att ventilationen i våra svenska byggnader ska fungera på ett effektivt sätt samt vara förenliga med rådande lagstiftning. Därför ska inspektioner av systemen ske med jämna mellanrum. Detta för att säkerställa att luftflödet och luftkvaliteten är tillräckligt…

Av Sam Berg

Få hjälp med tunga lyft av en flyttfirma

21 mars, 2023 Av

Att flytta är nästan alltid en utmaning, men när det gäller tunga lyft kan det vara svårt att göra det på egen hand. Oavsett om du ska flytta en tung soffa, ett otympligt kylskåp eller ett stort piano, kan en professionell flyttfirma hjälpa dig med att utföra de tyngre lyften. Det görs då också på…

Av Sam Berg

Köp fastighetsboxar online – det är fördelaktigt

20 mars, 2023 Av

I dagens samhälle är online shopping ett vanligt sätt att köpa varor och tjänster. Men vad många kanske inte vet är att man också kan göra ett köp av fastighetsboxar online. Fastighetsboxar är en säker och bekväm lösning för att ta emot post och paket på ett tryggt sätt. Att köpa fastighetsboxar på nätet är…

Av Sam Berg

Bygga orangeri med kamin – tänk på det här

16 mars, 2023 Av

Att bygga orangeri med kamin är något som många drömmer om. Det ger inte bara en härlig odlingsplats utan också ett uterum som kan nyttjas mer eller mindre hela året. Det finns dock några saker värda att tänka på innan bygget sätter i gång – inte minst vilken typ av kamin som ska väljas. Vilken…

Av Sam Berg

Exempel på energianalysator

26 januari, 2023 Av

En energianalysator är en typ av analysatorer som används för energi- och effektmätning, loggning samt olika slags övervakning. Inom kategorin finns exempelvis följande underkategorier: Effekt- och energimätning Effektlogger Övertonsanalys Startströmsmätning Samtliga modeller används för att mäta, effektivisera och logga information. Däremot skiljer det sig gällande vad som kan mätas och modellens primära funktion. Nedan beskrivs…

Av Sam Berg

Elbolaget med bäst elavtal hjälper dig sänka energikostnaderna

15 januari, 2023 Av

Att sänka energikostnaderna är för tillfället prio ett för många svenska hushåll och företag. Dessa kan nämligen vara en stor andel av de månatliga utgifterna. Därför söker många med ljus och lykta efter olika sätt att få ner dessa kostnader. Ett effektivt sätt att göra detta är att teckna ett avtal med elbolaget med bäst…

Av Sam Berg

Cykelställ med tak underlättar pendling i regn

30 december, 2022 Av

Vissa dagar regnar det helt enkelt mer än andra – detta är någonting som vi måste acceptera. Som alla cyklister vet kan det vara väldigt frustrerande och jobbigt att cykla i regn, inte minst om du ska cykla en längre sträcka. Därför kan det kännas skönt att kunna parkera din cykel i ett cykelställ med…

Av Sam Berg

Identifiera det elavtal som är billigast mer bara några klick

26 november, 2022 Av

Visste du att ett enskilt alternativ sällan är det bästa för precis alla hushåll? Detta är inte minst fallet när det kommer till elbolag och elpriser. Därför är det viktigt att du jämför och identifierar det elavtal som är billigast för just dig och ditt hushåll. Detta kan du faktiskt göra med bara några enkla…

Av Sam Berg